ekologia-w-liczbach.sp2.kostrzyn.pl

Zadania konkursowe

Informacja

Na tej stronie prezentujemy zadania z wszystkich dotychczasowych edycji konkursu „Ekologia w liczbach”. Jednocześnie informujemy, że zadania można wykorzystywać do pracy z uczniem podczas różnego rodzaju zajęć (zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań, praca domowa, itp.). Organizatorzy konkursu zezwalają również na edycję zamieszczonych tutaj zadań i tym samym dostosowywanie ich do własnych potrzeb. Niedozwolone jest natomiast wykorzystywanie zadań zamieszczonych w tym serwisie do celów zarobkowych.

Ekologia w liczbach